Normen en Waarden

Informatie over de organisatie, gedragsregels en richtlijnen van onze voetbalvereniging.

“Hoe bij Groene Ster het balletje rolt …” is een gids waarvan de laatste jaren steeds duidelijker is gebleken dat er behoefte aan is. Niet alleen als wegwijzer voor nieuwe leden en jeugdleiders maar vooral ook als richtlijn voor gedragsregels, die in toenemende mate niet voor eenieder even vanzelfsprekend zijn.

Klik hier voor het boekje: Hoe bij Groene Ster het balletje rolt…

In de loop van 2015 wordt dit boekje aangepast.