Normen en Waarden

UNDER CONSTRUCTION

Woord vooraf

“Hoe bij Groene Ster het balletje rolt …” is een gids waarvan de laatste jaren steeds duidelijker is gebleken dat er behoefte aan is.
Niet alleen als wegwijzer voor nieuwe leden en jeugdleiders maar vooral ook als richtlijn voor gedragsregels, die in toenemende mate niet voor eenieder even vanzelfsprekend zijn.

In deze gids vindt u in hoofdzaak 2 belangrijke zaken.

Enerzijds gaat het om informatie. Informatie over de organisatie van Groene Ster, die voor onze leden en bezoekers belangrijk is.

Anderzijds gaat het over regels en richtlijnen.
Deze regels en richtlijnen zijn onderdeel van een cultuur: de Groene Ster cultuur, om precies te zijn. Deze cultuur is gegroeid in de loop der jaren en wordt in stand gehouden door iedereen die onderdeel uitmaakt van onze vereniging: bestuur, vrijwilligers en leden.
Voor eenieder, vooral voor nieuwe leden, is het belangrijk om de cultuur te leren kennen, en de regels en richtlijnen die daarbij horen.Met deze gids willen wij uitdragen dat wij het belangrijk vinden dat nieuwe leden en vrijwilligers op de hoogte zijn van hetgeen zij bij Groene Ster zullen aantreffen en kunnen verwachten. Maar ook wat er van hun wordt verwacht.

Natuurlijk is het de bedoeling dat de regels en richtlijnen die in deze gids beschreven zijn, binnen de vereniging Groene Ster worden gewaardeerd en nageleefd. Wij vertrouwen erop dat onze leden en eenieder die Groene Ster een warm hart toedraagt, als vanzelfsprekend handelt in de geest van deze gids: “Hoe bij Groene Ster het balletje rolt…”

RKSV Groene Ster: wat we willen zijn

Identiteit

Groene Ster is een Heerlerheidse vereniging, die weliswaar haar accommodatie heeft op het grondgebied van Heksenberg. Tegenwoordig is er sprake van een wijkoverstijgende functie van de voetbalclub. Groene Ster heeft wel heel duidelijk een sterke band met haar oorsprong, maar inmiddels maken steeds meer leden van andere wijken van Heerlen en zelfs daarbuiten deel uit van onze vereniging.
Natuurlijk heeft Groene Ster een belangrijke sportieve doelstelling. Als een van de grootste voetbalverenigingen van de stad willen we zo hoog mogelijk voetballen met de standaardteams. Dat betekent het 1e en 2e elftal van de seniorenafdeling en de standaard juniorenelftallen van de jeugdafdeling (A1, B1, C1 en D1).
Natuurlijk zijn ook bij andere elftallen de sportieve prestaties belangrijk, maar nog belangrijker is de doelstelling dat alle leden van Groene Ster even veel recht hebben op de mogelijkheid om te sporten en deel te nemen aan de activiteiten die door onze vereniging georganiseerd worden.

Bij Groene Ster moet elk lid zich thuis kunnen voelen en met plezier zijn sport kunnen bedrijven.

Bij Groene Ster geldt dus voor alles de regel:
ELK LID IS BELANGRIJK.

Organisatie

De vereniging Groene Ster heeft binnen de poorten van de accommodatie (Sportpark Pronsebroek) op dit moment de beschikking over 2 speelvelden en 1½ oefenveld met verlichting.
Op het sportpark bevinden zich twee hoofdgebouwen: de hoofdaccommodatie en het Jeugdhome.
De kleedaccommodaties worden gelijktijdig door zowel jeugd als senioren gebruikt. Wel is er sprake van twee gescheiden kantines, met aparte openingstijden: De hoofdkantine is open tijdens activiteiten van de afdeling senioren;

Bestuurlijk kent Groene Ster een algemeen bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid en de financiële huishouding van de vereniging.

Het algemeen bestuur bestaat uit 7 bestuursleden die elk voor een (of een aantal) portefeuilles verantwoordelijk zijn.

Naast het algemeen bestuur functioneert een Jeugdbestuur

dat zorg draagt voor de organisatie van alle jeugdactiviteiten en alles wat daarvoor nodig is.

Een tweetal leden van het Jeugdbestuur hebben zitting in

het Algemeen Bestuur; de voorzitter van de Afdeling Jeugd

is tevens vice-voorzitter van de vereniging.

Bestuurlijk wordt de volgende functies onderscheiden:

 

Algemeen bestuur Jeugdbestuur

* Voorzitter * Voorzitter * Vice-voorzitter (Jeugd) * Secretaris

* Secretaris * Penningmeester

* Penningmeester * Coördinatie junioren

* Sponsoring * Coördinatie pupillen

* Activiteiten * Onderhoud

* Horeca * Activiteiten

* Technische zaken * Beheer Jeugdhome

* Coördinatie recreantenvoetbal * Algemene zaken

* PR en communicatie

 

 

 

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.