Afmelden

  • Wilt u de volgende punten in acht nemen:

    1. Is tot op de datum van bedanken als lid de contributie voldaan?
    2. Zijn eventuele openstaande rekeningen in de kantine voldaan?
    3. Is in bezit zijnde kleding, welke eigendom is van de vereniging, ingeleverd?
    4. Indien iemand tijdens het seizoen als lid bedankt, kan deze in hetzelfde seizoen niet opnieuw lid worden.