Afmelden

  • Tot en met de volledige maand van afmelden moet er contributie betaald worden. Daarnaast heeft het bestuur van Groene Ster besloten dat bij afmeldin-gen vanaf 1 oktober tot en met 31 december contributie verschuldigd is tot en met 31 december. Vanaf 1 maart is afmelden niet mogelijk tot 30 juni en moet het volledige jaarbedrag voldaan worden. Ook kleding en of andere spullen die men van Groene Ster in bruikleen heeft, moeten ingeleverd worden voordat het lidmaatschap beëindigd kan worden.