Meldprotocol

De meldcode grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om bestuursleden van verenigingen en de bestuurder/ directie van sportbonden te ondersteunen bij een incident. De meldplicht seksuele intimidatie en misbruik rust op bestuursleden van alle aangesloten verenigingen, sportbonden en anders georganiseerde sport onder de koepel van NOC*NSF.

Klikย hier om het meldprotocol te downloaden als PDF-bestand.

In geval van een mogelijke ernstige overschrijding van de gedragsregels, mogelijke uitingen van racisme of discriminatie vragen wij direct contact op te nemen met onze commissie respect & sportiviteit en/of met onze vertrouwenscontactpersoon.

Contact: [email protected]