Organisatieschema

Bestuur
Hoofdbestuur Jeugd
Voorzitter
Jos Op ‘t Eijnde
Secretaris
Richard Wijnands
Penningmeester
Marc van Wersch
Bestuursleden
Peter van Haenen
John Vrolings
Bart van Wersch
Wim Beckers
Coördinatoren
Ron Crombachs (JO19)
Mike Loock (JO17)
Maikel Venhovens (JO15)
Danny Snijders (JO13)
Patrick Snijders (JO11)
Daniel Simons (JO09)
Martin Mannheims (Meisjes)
Sponsoring Horeca Beheer en onderhoud
Commissie sponsoring Coördinatie:
Bart van Wersch
Coördinatie:
Peter Haenen
Peter Haenen
Hubert Leerssen
Max Mannheims
John Vrolings
Karel Pelzer
Jo Boosten
Kevin van de Berg
Richard Wijnands
Kantine:
Mario en Petra Pappers
Jessica en Patrick Smits
Accommodatie beheer:
Ad Beckers
Ben Versteeg
Peter Rutten
Sanne Willems
Onderhoud accommodatie:
Ad Beckers
Hein Bemelmans
Peter Haenen
Pim Kleijkers
Martin Mannheims
Wiel Smits
Ben Versteeg
Jo Vrolings
Sjef Odekerken
Nico Spittler
Nico Bakker
Activiteiten Voetbalzaken
Commissie afsluitweekend Activiteiten Commissie Toernooi Commissie Coördinatie lagere elftallen Technische comm. Technische staf
Kevin van de Berg
Sanne Willems
Wim Beckers
Danny Snijders
Huub Loock
May Vondenhoff
Collin Koch
Cor Vondenhoff
Yvonne Beckers
Ad Beckers
Miranda Van de Zand
Nancy Kuijpers
Nethanja Wijnhoven
Wim Beckers
John Kroes
Jos op ‘t Eijnde
Tom Dragstra
Vacature
Interim: Richard Wijnands
Harrie Thoma
Jos Op ‘t Eijnde
Karel Pelzer
Harrie Thoma (hoofdtrainer)
Dave Zafarin (ass. trainer)
Karel Pelzer (elftalleider)
Rob van Kesteren (elftalleider)
Hans Jacobs (grensrechter 1e elftal)
Henk Goblet (verzorger/masseur)
Patrick Smits (keeperstrainer)
Ben Wijkel (fysiotherapeut)
Daniël Habets (fysiotherapeut)
Lancho Ernste (trainer 2e elftal)
Communicatie Wedstrijdleiding
Presentatiegids Website Stadionspeaker Senioren Jeugd
Paul-Antoine Kroes
Henk v. Odenhoven
Kevin van de Berg
Jos Op ‘t Eijnde
Paul-Antoine Kroes Ivo Wijnen Wiel van Ewijk
Wim Le Noble
Ed Maas
Ben Versteeg
Boy Blauw
Richard Wijnands
Martin Mannheims
Tom Dragstra
Hans Jacobs
Luigi Pescarolo
Boy Blauw
Ben Versteeg
Frans Hellenbrand
Patrick Snijders