Algemene ledenvergadering RKSV Groene Ster

Het Bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De leden ontvangen de agenda per e-mail. Wij willen u er op wijzen dat de Algemene Ledenvergadering alleen toegankelijk is voor leden van onze vereniging.

Datum: Maandag 12 december 2022, aanvang 20.00 uur in de kantine.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene ledenvergadering 2021
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag jeugdafdeling.
 5. Jaarverslag penningmeester
  *Verslag kascommissie
  *Verkiezing kascommissie
  *Toelichting begroting seizoen 2022/2023.
  *Contributie
 6. Bestuursverkiezing. Ingevolge artikel 9 lid 3 van de statuten zijn er geen bestuursleden aftredend. Echter Richard Wijnands en Rico Zuketto treden af als bestuurslid. Het bestuur draagt Patrick van Tilburg voor als nieuw bestuurslid. Bestuurslid Tom Dragstra zal worden voorgedragen als nieuwe secretaris.
 7. Mededelingen o.a.:
  * Energie
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Ten aanzien van agendapunt 2, 3 en 4. Deze vergaderstukken (notulen en jaarverslagen) kunnen leden per mail opvragen door een mail te sturen naar [email protected]

Financiรซle stukken kunnen ingezien worden, na afspraak met penningmeester Marc van Wersch.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Met sportgroeten,

Richard Wijnands

Secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *