Algemene ledenvergadering

Op maandag 18 januari 2016 vond in de kantine van Groene Ster de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Besproken is het verenigingsbeleid, waaronder het financiële beleid, de samenstelling van het bestuur, de plannen voor de nieuwbouw en het 90-jarig bestaan in dit jubileumjaar.

Contributie
Na een duidelijke toelichting door onze penningmeester Marc van Wersch over het gevoerde financiële beleid, werden de aanbevelingen van de kascommissie besproken. Een van de aanbevelingen van onze kascommissie en voorstel van het bestuur was de noodzakelijke aanpassing (verhoging) van onze contributie. De vergadering ging met een overgrote meerderheid akkoord met de nieuwe contributiebedragen die per direct worden ingevoerd. Een vergelijking met verenigingen in de regio hebben aangetoond dat wij met deze nieuwe contributiebedragen in de middenmoot vertoeven.

Jeugd € 150,00 per jaar  € 12,50 per maand (was € 126,00 per jaar) 
Senioren € 198,00 per jaar € 16,50 per maand (was € 186,00 per jaar)

Indien u vragen heeft over de contributieverhoging, neem dan contact op via [email protected] of [email protected].

Bestuurssamenstelling
Nieuwkomer in het bestuur is Wim Beckers. Met het unaniem voorstemmen door de aanwezigen werd Wim gekozen in het bestuur met de portefeuille Jeugdzaken. Wim is in het bestuur vertegenwoordiger van de commissie Jeugdvoetbal. John Vrolings stopt als bestuurslid, maar blijft aan het bestuur verbonden als adviseur. Peter Haenen (accommodatie en faciliteiten) zal in het bestuur blijven tot de nieuwbouwplannen zijn voltooid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *