Algemene Ledenvergadering (ALV) RKSV Groene Ster

Op woensdag 4 juli 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in de kantine van Groene Ster. Deze vergadering werd bezocht door 53 leden.

Hier volgen enkele belangrijke besluiten uit deze vergadering:

Contributie
Met ingang van het seizoen 2018-2019 zal de contributie voor jeugd en senioren verhoogd worden. Jeugd op jaarbasis met EUR 12,00 en senioren met EUR 6,00. Deze verhoging zal eveneens gelden voor het seizoen 2019-2020.

Consumptieprijs
Met ingang van het seizoen 2018-2019 zal de consumptieprijs in onze kantine EUR 1,80 bedragen (was EUR 1,70).

Bestuurssamenstelling
De heren Marc van Wersch  (penningmeester) en Bart van Wersch (bestuurslid horeca) zijn herkozen voor een zittingstermijn van drie jaar.

Nieuwbouw kleedaccommodatie
De leden zijn optimaal geïnformeerd over de stand van zaken over de nieuwbouw op sportpark Pronsebroek van de acht kleedlokalen voor Groene Ster en de bouw van de sportzaal. Streven is dat de bouw begin 2019 van start gaat.

Statuten & Huishoudelijk reglement
Leden zijn geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van statuten en huishoudelijk reglement. In de volgende ALV zullen statuten en huishoudelijk reglement worden gepresenteerd en ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *