Commissie Sportiviteit en Respect

RKSV Groene Ster heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan. Om die reden is afgelopen seizoen de commissie Sportiviteit en Respect in het leven geroepen.

De commissie is een adviesorgaan dat nauw samenwerkt met de jeugdcommissie en het bestuur. Op dit moment bestaande uit twee personen, te weten Ron Crombaghs en Tom Dragstra.

Het doel is om niet respectvol- en wangedrag bespreekbaar te maken om vervolgens gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien noodzakelijk kan de commissie ook aan het bestuur adviseren om passende maatregelen te nemen.

De commissie wil het volgende bereiken:

– Sportiviteit en respect bevorderen;

– De goede sfeer binnen de vereniging verhogen;

– Het aantal gele en rode kaarten terugdringen;

– De kosten als gevolg van wangedrag terugdringen;

– Zorgen voor een nog beter imago van RKSV Groene Ster.

Wij roepen iedereen (kaderleden, spelers, ouders en toeschouwers) op om ook zelf bewust na te denken voordat je/u iets tegen een tegenstander, scheidsrechter of andere betrokkene roept of doet. Daarnaast zouden wij graag horen indien er iets voorvalt, zodat wij met diegene(n) in gesprek kunnen gaan. U kunt contact opnemen met Tom Dragstra (06-57930186).

Op deze manier kunnen wij met zijn allen werken aan een beter verenigingsklimaat, waar iedereen zich thuis voelt en op een fijne manier zijn hobby kan uitoefenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *