Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op maandag 28 oktober

Heerlerheide,  26 september 2019

Sportvrienden,

Het Bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

En wel op Maandag 28 oktober 2019,  aanvang 19.30 uur in de hoofdkantine.

Het bestuur zal tijdens deze ALV wijziging van de statuten voorstellen.

Waarom weer een wijziging van de statuten? Om de licentie voor de Derde Divisie te krijgen stelt de KNVB een aantal eisen. Een van deze eisen is het aanpassen van de statuten, omdat een passage in onze huidige statuten ontbreekt. De statutenwijziging van vorig jaar zijn bijgevoegd alsmede ook een nieuw concept. In het concept vindt u de wijziging (artikel 9) in het geel gekleurd. De statuten en het nieuwe voorstel staan onderaan dit bericht en liggen ter inzage in onze bestuurskamer .

Agenda:

  1. Opening (wijziging huidige statuten)
  2. Voorstel: vaststelling nieuwe statuten
  3. Rondvraag en Sluiting

N.B. 1 en 2 en 3:

Statuten
Onze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe opgeroepen met het bericht, dat aldaar wijziging  van de statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen. 

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Met sportgroeten,

Richard Wijnands

Secretaris


BIJLAGEN:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *