Groene Ster voldoet aan licentie-eisen KNVB

De licentiecommissie van de KNVB heeft ons recent laten weten dat RKSV Groene Ster voldoet aan de licentie-eis 3A (financieel kader) door tijdig en volledig de financiële jaarstukken, zoals omschreven in de richtlijn licentiesysteem Tweede en Derde Divisie, in te dienen. Eerder werden de licentie-eisen ten aanzien van veiligheid en statuten goedgekeurd. De KNVB hanteert in de Tweede en Derde Divisie strengere eisen, die ook moeten terugkomen in de vereiste clubstatuten. Ook de licentie-eis veiligheid is na goed voorbereidend werk akkoord verklaard.

Een woord van dank aan onze secretaris Richard Wijnands en penningmeester Marc van Wersch voor het vele extra werk wat zij hiervoor hebben moeten verrichten en aan onze partners Wolfs & Knops Notarissen en MK Accountants en Adviseurs voor de professionele ondersteuning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *