Uitstellen Algemene Ledenvergadering RKSV Groene Ster

Beste leden,
De opmars van het coronavirus heeft tot aangescherpte maatregelen van de overheid geleid. Je hebt ongetwijfeld meegekregen dat ook verenigingen geraakt worden. Zo blijven sportkantines voorlopig dicht en mag er geen publiek komen.

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen achten wij het als bestuur niet mogelijk om onder de gegeven voorwaarden een representatieve algemene ledenvergadering (ALV) te houden. De jaarlijkse ALV, die normaliter rond deze periode plaatsvindt, gaat vooralsnog niet door.

Volgens onze statuten moet er binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (1 juli tot en met 30 juni) een algemene ledenvergadering worden gehouden waar verslag wordt gedaan van de gang van zaken binnen de vereniging en het gevoerde beleid. Op basis van de tijdelijke wet COVID-19, mag deze termijn worden verlengd met ten hoogste vier maanden. Dit betekent dat de vergadering dan moet plaatsvinden uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar.

Het bestuur heeft besloten om de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus even verder af te wachten. Wij hopen in januari of februari 2021 een ALV te houden waarbij iedereen met inachtneming van de dan geldende richtlijnen de vergadering kan bijwonen. Ook sluiten wij echter niet uit dat het nog een hele tijd kan duren voordat wij op een ‘normale’ manier kunnen vergaderen. Momenteel onderzoeken wij hoe op een alternatieve wijze een ALV georganiseerd kan worden online vanuit een thuis situatie.

Kan de ALV niet fysiek plaatsvinden bij Groene Ster in de maanden januari of februari 2021 dan zal er eind februari een online algemene ledenvergadering gehouden worden.

We rekenen op je begrip en houden je uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Bestuur RKSV Groene Ster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *