Sibelco langdurig partner RKSV Groene Ster

Sibelco is een langdurig partnership aangegaan met voetbalvereniging RKSV Groene Ster uit Heerlerheide. Sibelco zal samen met Groene Ster de duurzaamheid binnen de vereniging verder ontwikkelen en daarnaast ook het jeugdvoetbal met meer dan 400 jongens en meisjes ondersteunen.

Sibelco is een internationaal bedrijf, actief in 31 landen op het gebied van zand en mineralen. Elke dag worden de producten  ingezet als onmisbare onderdelen voor (duurzame) technologie en innovatie – van drinkwaterzuivering tot zonnetechnologie.

Sibelco zet zich in voor het efficiënte gebruik van de natuurlijke bronnen en het minimaliseren van de operationele voetafdruk. Groeves worden duurzaam beheerd, zo ook de zilverzandgroeve in Heerlen. Al tijdens het ontginnen wordt gewerkt aan een duurzame inpassing van de groeve en versterken van de biodiversiteit.

Het zilverzand wordt, behalve in de glasindustrie, ook toegepast als vulmiddel in rubbers, kunststoffen, kit en medicijnen. Ook werd onlangs 8000 ton verscheept naar Japan voor de Olympische Spelen. Het ‘zand uit Heerlen’ wordt ook gebruikt in de paardensportpistes.

Petra Gerritsma, Sustainability manager Nederland bij Sibelco, over het partnership met RKSV Groene Ster.
“Groene Ster is een goed georganiseerde vereniging en ligt vlak bij onze groeve. Naast het sportieve, vervult de club ook een belangrijke maatschappelijke functie. Natuurlijk steunen wij die graag! Met de focus op jeugdvoetbal en duurzame initiatieven willen wij hier graag ons steentje aan bijdragen. De jeugd heeft de toekomst, en een duurzame omgeving is vooral voor de volgende generaties van belang; met deze samenwerking kunnen we hier concreet vorm aan geven. En met een meerjarig contract is ook de onderlinge relatie duurzaam vastgelegd.”

Groene Ster-voorzitter Jos Op ‘t Eijnde: “Wij zijn trots dat wij Sibelco Nederland als partner mogen begroeten binnen onze vereniging. Een grote internationale onderneming die onderscheidend is in hun maatschappelijke betrokkenheid met de regio. Het partnership duurt voor maar liefst vijf jaar, met als doel duurzaamheid binnen de vereniging verder te ontwikkelen. Daarnaast past de de steun aan ons jeugdvoetbal perfect in de continuïteit die onze vereniging voor ogen heeft.”

Petra Gerritsma, Sustainability manager Nederland bij Sibelco, zal namens Sibelco aanstaande zondag 5 september 2021 aanwezig zijn bij de wedstrijd Groene Ster 1 – Gemert 1 in de Derde Divisie Zondag waar wij Sibelco zullen presenteren als top-partner voor meerdere jaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *