Nog enkele plekken vrij in fraai deelnemersveld Internationale Jeugdtoernooien RKSV Groene Ster

Ook in 2024 organiseert RKSV Groene Ster uit Heerlerheide wederom haar traditionele internationale jeugdvoetbaltoernooien op zaterdag 1 juni, zondag 2 juni, vrijdag 7 juni, zaterdag 8 juni en zondag 9 juni 2024.

Het toernooiprogramma:
Zaterdag 1 juni 2024:
Ochtend: JO13 (hoog en laag)
Middag: MO15 + MO17

Zondag 2 juni 2024:
Ochtend: JO9 (laag) en JO11 (laag en hoog)
Middag: JO9 (hoog) en JO12 (hoog en laag)

Vrijdag 7 juni 2024:
Avondtoernooi JO19

Zaterdag 8 juni 2024:
Ochtend: JO14/15 (hoog en laag)
Middag: JO16/17 (hoog en laag)

Zondag 9 juni 2024:
Ochtend: JO8 (hoog en laag)
Middag: JO7 + JO10 (hoog en laag)

RKSV Groene Ster streeft ernaar om elk deelnemend team en onze eigen teams op eigen niveau een leuk toernooi te bezorgen. Wij streven naar voldoende speeltijd voor elk team en geen lange wachttijden, toernooien zullen ook niet een hele dag duren. Ook afgelopen jaren mochten wij wederom ploegen uit het buitenland ontvangen en uit alle delen van het land. Wij willen uw jeugdteams dan ook gaarne uitnodigen voor onze jeugdtoernooien.

Op dit moment nemen reeds meer dan 150 teams deel aan het Internationale Jeugdtoernooi van RKSV Groene Ster. Met tevens bijna 50 buitenlandse teams in de diverse categorieën is er dit jaar een spectaculair deelnemersveld. Met o.a. deelname van aansprekende jeugdteams van MVV, Roda JC, Cercle Brugge, RSC Anderlecht en talrijke andere talentvolle ploegen uit België, Duitsland, Frankrijk en Algerije mag het deelnemersveld in de editie van 2024 als zeer aantrekkelijk worden bestempeld. Er zijn al enkele toernooien VOL en er zijn nog een beperkt aantal plekken vrij in de diverse categorieën.

In onderstaande afbeeldingen kun je zien waar nog plekken zijn om deel te nemen aan het jeugdtoernooi.

Voor info: [email protected] of telefonisch Dave Schepers 06-29249145 of John Kroes 06-10752522.

Voor alle informatie (programma’s, uitslagen, standen) over het toernooi en tevens inschrijven verwijzen wij naar de toernooi website –>: https://www.tournify.nl/live/groenester

Met vriendelijke groet,
Toernooicommissie RKSV Groene Ster


Also in 2024, RKSV Groene Ster from Heerlerheide will again organize its traditional international youth soccer tournaments on Saturday, June 1, Sunday, June 2, Friday, June 7, Saturday, June 8 and Sunday, June 9, 2024.

The tournament program:
Saturday, June 1, 2024:
Morning: JO13 (high and low)
Afternoon: MO15 + MO17

Sunday, June 2, 2024:
Morning: JO9 (low) and JO11 (low and high)
Afternoon: JO9 (high) and JO12 (high and low)

Friday, June 7, 2024:
Evening JO19 tournament

Saturday, June 8, 2024:
Morning: JO14/15 (high and low)
Afternoon: JO16/17 (high and low)

Sunday, June 9, 2024:
Morning: JO8 (high and low)
Afternoon: JO7 + JO10 (high and low)

RKSV Groene Ster strives to provide each participating team and our own teams at their own level with an enjoyable tournament. We strive for sufficient playing time for each team and no long waiting times, tournaments will not last a whole day. Also last years we could receive teams from abroad and from all parts of the country. We would like to invite your youth teams to our youth tournaments.

There are already plenty of entries from domestic and foreign clubs.

For info: [email protected] or by phone Dave Schepers 06-29249145 or John Kroes 06-10752522.

For all information (programs, results, standings) about the tournament and also registration, please refer to the tournament website ->: https://www.tournify.nl/live/groenester

With kind regards,
Tournament Committee RKSV Groene Ster


Auch im Jahr 2024 wird der RKSV Groene Ster aus Heerlerheide wieder seine traditionellen internationalen Jugendfußballturniere am Samstag, den 1. Juni, Sonntag, den 2. Juni, Freitag, den 7. Juni, Samstag, den 8. Juni und Sonntag, den 9. Juni 2024, veranstalten.

Das Turnierprogramm:
Samstag, 1. Juni 2024:
Vormittag: JO13 (hoch und niedrig)
Nachmittag: MO15 + MO17

Sonntag, 2. Juni 2024:
Vormittag: JO9 (niedrig) und JO11 (niedrig und hoch)
Nachmittags: JO9 (hoch) und JO12 (hoch und niedrig)

Freitag, 7. Juni 2024:
Abendturnier JO19

Samstag, 8. Juni 2024:
Vormittag: JO14/15 (hoch und niedrig)
Nachmittags: JO16/17 (hoch und niedrig)

Sonntag, 9. Juni 2024:
Vormittag: JO8 (Hoch und Tief)
Nachmittags: JO7 + JO10 (Hoch und Tief)

Der RKSV Groene Ster ist bestrebt, jedem teilnehmenden Team und unseren eigenen Teams auf ihrem eigenen Niveau ein angenehmes Turnier zu bieten. Wir streben eine ausreichende Spielzeit für jede Mannschaft und keine langen Wartezeiten an, die Turniere werden nicht den ganzen Tag dauern. Auch in den letzten Jahren konnten wir wieder Mannschaften aus dem Ausland und aus allen Teilen des Landes begrüßen. Wir möchten daher Ihre Jugendmannschaften zu unseren Jugendturnieren einladen.

Es liegen bereits zahlreiche Anmeldungen von attraktiven in- und ausländischen Vereinen vor.

Für Infos: [email protected] oder Telefon Dave Schepers 06-29249145 oder John Kroes 06-10752522.

Alle Informationen (Programme, Ergebnisse, Ranglisten) zum Turnier und auch die Anmeldung finden Sie auf der Turnier-Website ->: https://www.tournify.nl/live/groenester

Mit freundlichen Grüßen,
Turnierausschuss RKSV Groene Ster


En 2024 également, le RKSV Groene Ster de Heerlerheide organisera à nouveau ses traditionnels tournois internationaux de football pour les jeunes les samedi 1er juin, dimanche 2 juin, vendredi 7 juin, samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2024.

Le programme du tournoi :
Samedi 1er juin 2024 :
Matin : JO13 (haut et bas)
Après-midi : MO15 + MO17

Dimanche 2 juin 2024 :
Matin : JO9 (bas) et JO11 (bas et haut)
Après-midi : JO9 (haut) et JO12 (haut et bas)

Vendredi 7 juin 2024 :
Tournoi du soir JO19

Samedi 8 juin 2024 :
Matin : JO14/15 (haut et bas)
Après-midi : JO16/17 (haut et bas)

Dimanche 9 juin 2024 :
Matin : JO8 (haut et bas)
Après-midi : JO7 + JO10 (haut et bas)

RKSV Groene Ster a pour objectif d’offrir à chaque équipe participante et à nos propres équipes à leur niveau un tournoi agréable. Nous visons à ce que chaque équipe dispose d’un temps de jeu suffisant et qu’il n’y ait pas de longs délais d’attente, les tournois ne dureront pas une journée entière. Ces dernières années, nous avons à nouveau pu accueillir des équipes de l’étranger et de toutes les régions du pays. Nous aimerions donc inviter vos équipes de jeunes à participer à nos tournois de jeunes.

Il y a déjà beaucoup d’inscriptions de la part de clubs nationaux et étrangers attrayants.

Pour plus d’informations : [email protected] ou téléphonez à Dave Schepers 06-29249145 ou John Kroes 06-10752522.

Pour toutes les informations (programmes, résultats, classements) concernant le tournoi et les inscriptions, veuillez consulter le site web du tournoi -> : https://www.tournify.nl/live/groenester

Cordialement,
Comité du tournoi RKSV Groene Ster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *