Start trainingen F-jeugd: KNVB start met Fair Play concept

De trainingen voor de F-pupillen gaan weer beginnen op dinsdag 25 augustus. Ook komend seizoen trainen de F- en Mini-F-pupillen weer op dinsdag en donderdag van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Bekijk hier de team-indelingen van de F-jeugd voor seizoen 2015-2016

Net als andere jaren, hebben we in eerste instantie F1 t/m F4 ingedeeld. De indeling van F5, F6, F7 en mini-F volgt na ongeveer een tweetal weken als de eerste stroom nieuwe leden binnen is.

Verder gaat er komend seizoen voor de lagere F-teams iets ingrijpends wijzigen. De KNVB heeft besloten het Fair Play concept in te voeren in ons district.

Het concept is gebaseerd op Duits voorbeeld met de achterliggende gedachte dat het voetbalveld een plaats is waar kinderen plezier moeten beleven en moeten kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen.

Het Fair Play concept wijkt op een aantal punten af van het traditionele voetbal voor F-pupillen:

  • De kinderen beslissen zelf, er is dus geen scheidsrechter;
  • Er wordt net als bij regulier E/F-voetbal 7 tegen 7 gespeeld, maar op een aangepast speelveld (zie groene deel in de afbeelding hieronder);
  • Ouders/fans bevinden zich op een afgesproken afstand van speelveld (minimaal 20 meter), dus achter de afrastering (zie grijze deel in de afbeelding);
  • Trainers/leiders begeleiden de wedstrijden gezamenlijk vanuit de zogenaamde coachzone (zie gele deel in de afbeelding).

Bekijk informatie Fair Play Competitie F-pupillen

De afspraak over de grijze toeschouwerszone spreken we bij Groene Ster voor alle teams af. Welk team dan ook, toeschouwers bevinden zich buiten de afrastering.
fair-play-Fjeugd
Zoals vermeld, gaat dit nieuwe concept voor de lagere F-teams gelden. Hoeveel teams dat bij Groene Ster worden is momenteel nog niet duidelijk. In eerste instantie zouden alleen F1 en F2 regulier F-voetbal blijven spelen. Omdat onze vereniging wat groter is, hebben wij al veel kinderen binnen de huidige F-teams die vorig jaar al op een half speelveld gespeeld hebben. Er ligt een verzoek bij de KNVB om tenminste F1 t/m F3 (alle tweedejaars F) en bij voorkeur ook F4 nog regulier F-voetbal te laten spelen. De uitkomst van dit verzoek is mede afhankelijk van het aantal clubs, dat ook meer dan 2 reguliere F-teams wil blijven houden.

Hoe dan ook, deze nieuwe vorm gaat van start en we gaan er binnen Groene Ster vanuit, dat onze lagere F-pupillen door deze nieuwe vorm lekker onbevangen en speels kunnen genieten van het voetbal.

De KNVB houdt voor de jeugdleiders die dit betreft dinsdag 25 augustus in de kantine van Groene Ster een informatiebijeenkomst om het concept verder toe te lichten. Bij deze dus ook een oproep aan de jeugdleiders van F4 en lager om na de eerste training om 19.30 uur weer in onze kantine aanwezig te zijn.

De mini-F-teams blijven 4 tegen 4 spelen.

Namens Groene Ster, wens ik iedereen een harstikke leuk voetbalseizoen 2015/2016.

Veel succes en plezier,

Daniël Simons
(coördinator F-Pupillen)
06-24 617 323

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *