Sponsorcommissie in positieve beweging

De sponsorcommissie binnen Groene Ster blijft in positieve beweging. Nadat in 2015 de werkgroep sponsorwerving met een aantal aanbevelingen een goede basis heeft gecreëerd, is de afgelopen periode een start gemaakt met de uitvoering hiervan en zijn een aantal clubmensen toegetreden tot de sponsorcommissie. Belangrijkste twee doelstellingen voor de komende jaren zijn: de jaarlijkse sponsorinkomsten structureel vergroten en daarnaast te komen tot een evenwichtige en stabiele sponsorpiramide met onderscheidende sponsorwaarden voor de verschillende sponsorsegmenten. Kortom een innovatie van de sponsorformule.

Uitgangspunten zijn het behouden en binden van de huidige grote groep loyale sponsoren die aan Groene Ster verbonden zijn en het werven van het onbenutte sponsorpotentieel in de regio. Daarbij uitgaande dat Groene Ster de grootste sportvereniging is in Heerlen en zelfs in Parkstad, met bijna 900 leden waarvan 550 jeugdleden (waaronder meer dan 100 voetballende meisjes). Daarnaast beschikt Groene Ster over een buitensportcomplex ‘Pronsebroek’ met regionale uitstraling. Sterke pijlers die aantrekkelijk zijn voor een sponsor om een partnership met Groene Ster aan te gaan.

Op dit moment is de sponsorcommissie actief bezig met de sponsorwerving voor het jubileumfeest 90 jaar Groene Ster met een laagdrempelig sponsorpakket, met daarin een aantrekkelijke arrangement. Kosten van dit pakket € 90,-.

Ook is er een start gemaakt met een aantrekkelijk shirtsponsorconcept. Voor een betaalbaar bedrag straalt uw bedrijfslogo op een shirt. Shirtsponsoring als instrument voor het vergroten van naamsbekendheid, zichtbaarheid of bereik.

De sponsorcommissie bestaat uit de volgende leden: Max Mannheims, Hubert Leerssen, Jo Boosten, Richard Wijnands, Peter Haenen, Pascal Bazuin, Roy van Oudenhoven, Maurice Hoofs en André Wijnen.

Voor informatie in sponsoring bij Groene Ster stuur een e-mail naar [email protected] of spreek met een van bovenstaande leden van de sponsorcommissie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *