Update: Veilig gebruik van kunstgrasvelden met rubberkorrels

Aan coördinatoren, trainers en jeugdleiders RKSV Groene Ster,

Naar aanleiding van berichtgeving afgelopen zondag door het NOS-journaal en publicaties in diverse andere media, is wederom discussie ontstaan over het veilig gebruik van kunstgrasvelden met rubberkorrels.

Ter aanvulling: deze berichten zijn gebaseerd op de eerste ‘serie’ metingen van de onderzoeken die door de autobandenbranche aan eigenaren/gebruikers van kunstgrasvelden zijn aangeboden. Deze resultaten geven – in tegenstelling tot wat de sommige berichtgeving doet vermoeden – naar wij begrijpen geen andere inzichten dan bekend waren.

Los van het voorgaande blijft voor ons in deze fase het onderzoek dat door het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS wordt verricht leidend. Dat onderzoek zal ook ingaan op de vraag of de aanwezigheid van stoffen leidt tot gezondheidsrisico’s.

Dit is voor ons als bestuur van RKSV Groene Ster opnieuw reden om jullie te informeren over de actuele stand van zaken.

Daarbij is de meest actuele informatie gedeeld. De gemeente Heerlen (eigenaar van onze kunstgrasvelden) en KNVB hebben ons vandaag aangegeven onderstaande berichtgeving volledig te volgen en te onderschrijven.

Van de KNVB ontvingen wij vanavond onderstaande bijgevoegde verklaring.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

RKSV Groene Ster volgt dit standpunt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), RIVM, KNVB en gemeente Heerlen. Dit betekent dat wij voor trainingen en wedstrijden gebruik blijven maken van onze kunstgrasvelden.

Namens Bestuur RKSV Groene Ster,

Jos JJ Op ’t Eijnde
Voorzitter RKSV Groene Ster


Brief KNVB maandag 28 november 2016

Onderzoek RIVM leidend: medio december resultaten bekend

Geachte bestuurder,

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van gisteren en vandaag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert. De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend.

Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

  1. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
  2. Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

  • De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
  • De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
  • Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
  • Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
  • Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.

De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep
De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Een reactie

op “Update: Veilig gebruik van kunstgrasvelden met rubberkorrels
Een reactie op “Update: Veilig gebruik van kunstgrasvelden met rubberkorrels
  1. De resultaten van de zestig onderzoeken laten een duidelijk beeld zien. Alle velden zijn onderzocht op acht aantoonbaar kankerverwekkende stoffen. Van de acht stoffen zijn er vier die op veel velden in hogere concentraties zijn aangetroffen. Gemiddeld overschrijden deze stoffen de normen voor consumentenproducten tussen de 1,5 en 3,7 keer. Op de meest vervuilde velden zijn concentraties gevonden van stoffen die zelfs zes keer deze norm overschrijden.

    Hoogleraar toxicologie Martin van den Berg is een van de wetenschappers die vinden dat de strengere norm zou moeten gelden voor rubbergranulaatkorrels. “De cijfers laten op bijna alle velden hoge waarden zien bij een aantal aantoonbaar kankerverwekkende stoffen. Zeker bij materialen waar kinderen mee spelen of die ze in hun mond kunnen doen, moet je dat om gezondheidsredenen niet willen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *