Aan de sponsoren/partners en leden van RKSV Groene Ster

RKSV Groene Ster wil ook in 2017 onze sponsoren/partners nog dichter bij elkaar brengen om zodoende de business-to-business mogelijkheden voor onze sponsoren verder te optimaliseren en ook onze leden in contact te brengen met onze sponsoren.

Graag willen wij nader bij u introduceren en aanbevelen Koenders Multi Care op vele vlakken werkzaam voor de dienstverlenende sector, bedrijven en ook voor particulieren. Namelijk op het gebied van schilderwerken, gevelreiniging, schoonmaak, glasbewassing, calamiteitenreiniging en tuinonderhoud / tuinaanleg in Limburg en België.

Koenders Multi Care is als betrouwbare sponsor/partner verbonden aan onze vereniging.

Namens bestuur en sponsorgroep RKSV Groene Ster

Jos J.J. Op ’t Eijnde
voorzitter RKSV Groene Ster


Koenders Multi Care is op vele vlakken werkzaam voor de dienstverlenende sector, bedrijven en ook voor particulieren. Namelijk op het gebied van schilderwerken, gevelreiniging, schoonmaak, glasbewassing, calamiteitenreiniging en tuinonderhoud / tuinaanleg in Limburg en België.

Neemt u gerust de tijd om te zien, welke werkzaamheden wij aan u kunnen aanbieden.

Schroomt u vooral niet contact met ons op te nemen om u bij te staan met raad, en eventuele daad!

www.koendersmulticare.nl

Koenders Multi Care (NL)             Koenders Multi Care (BE)

Industriestraat 17                          Boeienaarstraat 52

6135 KE SITTARD                         3630 MAASMECHELEN

T: 046 451 88 80                             T:  0031464518880

SCHILDERWERKEN

Koenders Multi Care stelt haar diensten voor u ter beschikking met het uitvoeren van schilderwerken. Voor zowel de particuliere sector, als wel de zakelijke sector. Maar ook woningverhuurders, woningbeheerders, kunnen wij als ons cliënteel beschouwen.

De schadesaneringssector is een prima referentie voor andere schilderwerkzaamheden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Koenders Multi Care gevraagd word voor onderhoudswerk en het schilderen van religieuze gebouwen en monumenten/monumentale gebouwen. Onze werkzaamheden omvatten: Gevelrenovatie en schilderwerken, Reiniging en schilderen na schade, Onderhoudsschilderwerken voor bestaande gebouwen, Reparatie van stucwerk, Aanbrengen van anti-graffiti coating, Schilderwerken in nieuwbouw, Conserveren van aluminium en kunststof kozijnen, Structuurspuitwerken.

GEVELREINIGING

Voor zowel binnen-, als buitengevels wordt gebruik gemaakt van diverse methoden zoals hogedrukreiniging, natstralen, chemisch reinigen en het reinigen met behulp van wisselende temperaturen. Geconserveerde-, en gecoate gevels kunnen weer in perfecte staat worden gebracht door een primair reinigingsproces te gebruiken en vervolgens de gevels te behandelen met een conserveringsmiddel of het aanbrengen van coatings. Conserveren en coaten van binnen-, en buitengevels wordt toegepast als verfraaiing van het uiterlijk, maar ook uit voorzorgsmaatregelen tegen atmosferische vervuiling, graffiti, opspattend water en water/vocht overlast. Koenders Multi Care geeft (samen met de fabrikanten van producten) schriftelijke garantie op de applicatie van de te verwerken producten.

SCHOONMAAK

Koenders Multi Care is van oorsprong een schoonmaakbedrijf. Wij zijn er trots op dat wij klanten (objecten) hebben waar wij al 40 jaar of meer schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Schoonmaak is een breed begrip. Onder schoonmaak vallen alle schoonmaak onderhoud contracten voor bepaalde of onbepaalde duur met de daarbij behorende periodieke of eenmalige opdrachten welke voortvloeien uit de schoonmaak onderhoud contracten. Schoonmaakonderhoud contracten voor gebouwen  Opleveringsschoonmaak na nieuwbouw of renovatie  Conserveren van vloeren  Tapijt-reinigen middels sproei-extractie methode of shampoo-methode (bonnet-methode)  Reinigen van lederen en stoffen meubilair  Wassen van handdoeken, vitrage e.d.  Reinigen computers inwendig en uitwendig  Periodiek sanitair reinigen  Ontsmetten (fecaliën, bloed, drugsgebruikers overlast, klinieken)  Schoonmaak clean-room  Oplossen van stankoverlast. Reiniging van zgn. “mutatiewoningen”. U kunt ons altijd tijdens kantooruren raadplegen voor advies.

GLASBEWASSING

Ramen wassen klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is dit niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Het wassen van ramen van een woonhuis, het wassen van een flatgebouw, of kantoren met een vijver of gracht onder de ramen, het is allemaal glas dat toch gewassen dient te worden. Alleen om dit uit te voeren zijn getrainde medewerkers nodig, die onder alle omstandigheden zelfstandig kunnen inschatten dat de werksituatie veilig is. Bij Koenders Multi Care zijn alle ramenwassers opgeleid bij SVS opleidingen en hebben zij allen een VCA diploma, alvorens aan de slag te gaan. Ook persoonlijke beschermingsmiddelen zoals valbescherming en beschermend schoeisel zijn al meerdere decennia vaste richtlijnen om het “gevaarlijke” beroep als glazenwasser optimaal te verbeteren en te verlichten. Koenders Multi Care heeft aparte ploegen met eigen voorzieningen (zoals bijv. hoogwerkers) en staan onder leiding van meewerkende projectleiders. Zo is er constante leiding op de werkplek. Voor een vrijblijvende prijs en risico analyse, kunt u altijd contact opnemen met een van onze gediplomeerde buitendienst medewerkers. Koenders Multi Care wast ramen van begane grond tot 100 meter hoogte!!

CALAMITEITENREINIGING

Calamiteitenherstel n.a.v. brand-, roet-, en waterschade.  Koenders Multi Care heeft een landelijke erkenning voor zowel het reconditioneren en reinigen van eenvoudige opstallen, inboedels en inventarissen als het reconditioneren en reinigen van fabrieksgebouwen, montagehallen, machines en inventaris. Verder heeft Koenders Multi Care een aparte erkenning voor schadestops. Koenders Multi Care is erkend lid bij de bij Stichting SALVAGE. Wij zijn 24 uur, 365 dagen per jaar beschikbaar met een eigen bereikbaarheid wachtdienst. De eerste prioriteit van een schadestop is het adequaat beperken van de schade ontwikkeling na een brand. Dit kan gecoördineerd worden door de Stichting SALVAGE, maar ook door andere wachtdienstregelingen, waarmee u met ons afspraken kan maken. Voor herstel na een calamiteit, kan binnen 24 uur een prijsopgave worden gemaakt. Niet alleen reiniging, maar ook afbouw herstel werkzaamheden voert Koenders Multi Care in eigen beheer uit. De iso audit voert controle uit en houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen. Bij deze controle wordt nagegaan of de bedrijven aan de strenge eisen ten aanzien van de bereikbaarheid, bedrijfseconomische continuïteit, organisatie, technische kennis en uitrusting van het personeel voldoen. Koenders Multi Care beschikt over deze specialistische kennis! Wilt u meer weten, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

TUINONDERHOUD

Koenders Multi Care is werkzaam als tuinonderhoud bedrijf en tuinaanleg voor zowel bedrijven als particulieren. Wij hebben ervaren gediplomeerde tuinspecialisten met onkruidverdelging spuitvergunning. Ons cliënteel bestaat uit;

PARTICULIEREN; die bijvoorbeeld weinig tijd hebben, slecht ter been zijn, niet meer gewend zijn aan hard labeur, etc. etc., en particulieren die een gedegen professioneel advies willen hebben.

BEDRIJVEN; Met een aangelegde tuin en/of grasveld(en), welke tuinen als onderdeel van een professionele verzorgde uitstraling bij hun gebouwen behoren.

TUIN AANLEG EN -ONDERHOUD ALS EEN ONDERDEEL VAN TOTAAL FACILITAIR ONDERHOUD;  Ook doen wij tuinen, brandpaden, bestratingen herleggen voor woning corporaties waar wij bijbehorende panden in schoonmaak onderhoud hebben of zelfs wijken van steden, waar wij gebouwen in schoonmaak onderhoud hebben.

WIJ VERZORGEN; Voor ontwerp, leveren van materialen en middelen, leveren van aanplant, maken van erf scheidingen. Bestratingen voeren wij in eigen beheer uit. Snoei werkzaamheden, grondverbeteringen aanbrengen, verwijderen van algen en mossen op biologische basis zijn een van de onderhoudsonderdelen die op nacalculatie basis uitgevoerd worden, op offerte basis of meerjarige onderhoudscontracten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *