Feestelijk tintje bij start nieuwbouw sportcomplex Pronsebroek

Nadat in december 2018 jl. de omwonenden van sportcomplex Pronsebroek Hei Grindelweg in Stadsdeel Heerlerheide (thuishaven van voetbal hoofdklasser RKSV Groene Ster), middels een nieuwsbrief, op de hoogte waren gebracht dat het aanbestedingstraject voor de nieuwbouw van genoemd sportcomplex van start was gegaan, maakte onlangs een nieuwe nieuwsbrief gewag van het gegeven dat het aanbestedingstraject was afgerond en met de nieuwbouw begonnen kon worden.

De nieuwbouw omvat acht nieuwe kleedkamers voor RKSV Groene Ster, een gymzaal ter vervanging van de huidige meer als 50 jaar oud zijnde gymzaal Bruinkoolweg Heksenberg (thuishaven van o.a. RKGV Fides). Volgens plan zal de nieuwe gymzaal gebruikt gaan worden door plaatselijke scholen en binnensportverenigingen. Voor Kon. Schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide heeft tevens een herinrichting van het bestaande schietterrein plaatsgevonden. Als alles volgens plan zal verlopen, zal in het najaar 2019 de oplevering kunnen gaan plaats vinden.

Nog voor afgelopen carnaval, om precies te zijn op maandag 25 februari jl. begon aannemer Geelen dan ook met voorbereidende werkzaamheden. Het betrof dan de bouwplaats en bouwkeet. Nadat alle “Vasteloavends”-activiteiten weer tot het verleden behoorde kon dan ook daadwerkelijk begonnen worden met het bouwen. Inmiddels zijn de begonnen bouwactiviteiten dan ook duidelijk te zien. De bouwwerkzaamheden door de aannemer zullen normaliter op werkdagen plaats vinden tussen 07.00 en 17.00 uur. Overigens zal de aannemer proberen zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken.

Uiteraard, ook te omschrijven als traditionele gewoonte, lag het in de bedoeling dat de start van de nieuwbouw niet onopgemerkt voorbij zou gaan. Integendeel zelfs, want de officiële bouwstart vond, met een feestelijk tintje, afgelopen dinsdagmiddag 12 maart plaats in de kantine van voetbalvereniging Groene Ster. Hier vond de ontvangst plaats van alle betrokken, waaronder Heerlens wethouder Martin de Beer (VVD/D66-sport), Ivo Reuvers strategisch beleidsadviseur sport, gemeentelijk Buurtregisseur Susan Hurenkamp en Stadsdeel coördinator Elvira Ingenhoven. Ook aanwezig afgevaardigden van stakeholders/verenigingen t.w. o.m. RKSV Groene Ster, Kon. Schutterij St. Sebastiaan, RKGV Fides en Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek.

Het openingswoord werd verricht door Ivo Reuvers in zijn functie als strategisch beleidsadviseur sport. Hij gaf aan dat dit bijzondere project in 2016 gestart was met de planning en dankte iedereen die aanwezig waren en voor de prettige wijze waarop dit project tot stand is gekomen. Wethouder Martin de Beer herinnerde aan het gegeven dat via een motie in 2014 uiteindelijk besloten is om nieuwbouw te gaan realiseren. Bovendien bleek dat, o.m. ook uit gesprekken met mevrouw Ina Savelbergh (RKGV Fides), de huidige gymzaal te oud was en dringend toe was aan vernieuwing. Wethouder de Beer gaf tevens aan dat het belangrijk is met betrekking tot intensievere samenwerking in buurt/wijk. Hij hoopte dan ook op een snelle bouw, zodat het nieuwe complex in het najaar opgeleverd kan worden als zijnde een aanwinst voor de wijk. Dat zijn woorden de juiste snaar raakte, bleek overduidelijk uit het applaus welke de wethouder ten deel viel.

Aansluitend ging het gezelschap naar buiten ter onthulling van het tegen het sportcomplex Hei Grindelweg geplaatste en nog bedekt zijnde bouwbord. Zowel wethouder de Beer evenals enkele afgevaardigde van steakhouders/verenigingen moesten “aan het touwtje trekken”. Door de wind geplaagd leverde dit nog enige hilariteit op, maar uiteindelijk kwam het goed en werd een prachtig informatief bouwbord zichtbaar. Na deze “ceremonie protoculair”, werd in de kantine deze bouwstart besloten met een ongedwongen onderlinge conversatie, drankje en een hapje.

Tekst/foto’s: Callie Steijaert


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *