Ruimte in Advies nieuwe partner Groene Ster

Recentelijk is Groene Ster gestart met het 14 daagse netwerkontbijt. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten heeft Groene Ster nieuwe partners geworven die zich bij onze vereniging hebben aangesloten. De komende periode stellen wij deze nieuwe partners aan u voor.

Wij stellen u voor aan:

Ruimte in Advies is een adviesbureau dat zich richt op de dienstverlening tussen burger en overheid. Voor onder andere bestemmingsplanwijzigingen, planschadeverzoeken, nadeelcompensaties, bezwaar- of beroepschriftprocedures, zienswijzen en vergunningsbegeleiding kunt u bij Ruimte in Advies terecht!

Ruimte in Advies adviseert burgers, bedrijven en overheidsinstellingen bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, ruimtelijk bestuursrecht en algemene bestuursrechtelijke zaken. Daarnaast geeft Ruimte in Advies cursussen, presentaties en workshops.

Ruimte in Advies is dus meer dan een adviesbureau alleen.

www.ruimteinadvies.nl

Het bestuur bedankt Eveline Engels, directeur van Ruimte in Advies, voor haar steun aan Groene Ster.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *