Woord van de voorzitter

Beste leden, ouders van leden en supporters,

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus raken iedereen in Nederland, zo ook de voetbalsport. Alle sportparken zijn hermetisch op slot en dat is natuurlijk heel jammer voor onze jeugd en seniorenleden die niet in actie kunnen komen met hun team, waardoor ze zowel de voetbalsport als de gezellige ontmoetingen op ons sportpark en in de kantine moeten missen. Van de ouders en opa’s en oma’s op zaterdagmorgen langs de lijn tot onze trouwe supporters op zondag bij de wedstrijden van ons eerste elftal. Het is nog onduidelijk tot welke datum deze strenge maatregelen van toepassing zullen blijven en/of de competities nog worden hervat/uitgespeeld. Het spreekt vanzelf dat Groene Ster zich volledig achter de instructies vanuit de overheid en de KNVB blijft stellen. De gezondheid van onze leden en bezoekers gaat boven alles.

Als bestuur proberen wij, in deze fase waarin wij fysieke contacten zoveel mogelijk willen vermijden, toch op een goede manier tot besluitvorming te komen. Via de website en nieuwsbrieven zullen wij onze leden informeren over de toekomstige scenario’s.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. Wij merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is dan ook goed om te zien dat binnen de overheid hard gewerkt wordt aan het voorkomen van grote negatieve gevolgen voor de sport. NOC*NSF is samen met de KNVB in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de (voetbal)sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

Het zal niemand verbazen dat er ook voor onze vereniging, behoorlijke negatieve financiële gevolgen zijn. Inkomsten vallen weg (denk alleen maar aan de weggevallen kantineopbrengsten), terwijl de vaste lasten blijven doorlopen. Uiteraard proberen wij waar mogelijk financiële compensatie te krijgen. Wij hopen dat onze leden en sponsoren ook in deze voor iedereen moeilijke tijd solidair zullen blijven met onze vereniging.

Laten wij allen vertrouwen houden om ons weer snel te mogen begroeten op sportpark Pronsebroek.

Maar het allerbelangrijkste wat wij jullie toewensen is:
Blijf gezond en let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur RKSV Groene Ster
Jos Op ’t Eijnde
Voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *