Herstart jeugdtrainingen bij RKSV Groene Ster

Bestuur en jeugdcommissie van Groene Ster hebben in een bijeenkomst op vrijdag 23 april de versoepeling van de coronamaatregelen besproken zoals die door de overheid zijn afgekondigd. Jongens en meisjes van JO7 t/m JO/MO13 mogen weer op ons sportpark Pronsebroek in teamverband trainen. Jeugd van de JO14 t/m JO19 mag dat ook, echter aangepast want hier moet strikt de 1,5 meter afstand worden aangehouden

De jeugdcommissie van Groene Ster wil hier graag invulling aan gaan geven. Echter hiervoor zal aan veel praktische noodzakelijke eisen moeten worden voldaan. Daarbij staat de gezondheid van jeugdspelers, vrijwilligers, trainers, leiders en accommodatiebeheerders die betrokken zijn bij de trainingen voorop.

De trainingen starten dan ook nog NIET komende week. Streven is om zo snel mogelijk te starten, maar een exacte datum is nu nog niet af te geven.

De terechte strenge richtlijnen zullen wij met ons allen volledig moeten naleven. Daarnaast zullen wij nog in overleg gaan met de gemeente Heerlen, welke rol zij hierin mogelijk gaan oppakken. Het protocol van NOC*NSF en de richtlijnen en adviezen van de KNVB en de gemeente zijn hierbij leidend. Ook zal er een inventarisatie gemaakt worden van welke teams graag de trainingen hervatten, welke kinderen van hun ouders mogen trainen (en welke niet) en welke trainers/leiders bereid zijn om die trainingen te begeleiden. Vooropgesteld; indien trainers, leiders, ouders het gezondheidsrisico te groot achten, zullen wij dit uiteraard respecteren.

Afhankelijk van het aantal spelers, zullen er bij elk team voldoende trainers aanwezig moeten zijn. Ouders en grootouders hebben straks geen toegang tot de accommodatie. Kinderen mogen gebracht en gehaald worden. Om hier invulling aan te geven zullen wij tijdens de trainingsavonden over toezichthouders moeten beschikken die hier bij de ingang en uitgang op toezien. Wij vertrouwen erop hiervoor voldoende vrijwilligers te vinden. Geef je op via e-mail ([email protected]) of bij een van de jeugd coördinatoren. Alleen met steun van ieder kunnen wij de jeugdtrainingen hervatten.

Ook de kleed- en douchegelegenheid blijft gesloten. Hetzelfde geldt voor de kantine. Dus het is de bedoeling dat er thuis omgekleed en thuis gedoucht wordt.

Behalve de geplande bovengenoemde trainingen mogen van gemeente en overheid géén activiteiten op sportpark Pronsebroek ontplooid worden.

De definitieve start zal via onze website en via de team-apps worden gepubliceerd. De herstart van de trainingen vereist een zorgvuldige invulling. Wij rekenen op begrip en hopen ieder weer snel te mogen begroeten op sportpark Pronsebroek.

Bestuur en Jeugdcommissie RKSV Groene Ster

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *