Gedragsregels / VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Beste leden, kaderleden en vrijwilligers RKSV Groene Ster

Binnen onze vereniging willen wij zorgdragen voor een gezonde en veilige sportcultuur voor iedereen en derhalve hebben wij besloten om dit streven om te zetten in concrete maatregelen zoals het opstellen van nieuwe gedragsregels inclusief een protocol tegen racisme & discriminatie. Dit als vervolgstap op de in 2020 ingevoerde gedragscode door de commissie Sportiviteit & Respect.

Wij hebben derhalve onze website geactualiseerd en vragen jullie kennis te nemen hiervan. Kijk daarvoor op onze website www.groenester.nl > Clubinfo > Gedragsregels

Wij zullen onze leden hiervan ook nog op de hoogte stellen middels een persoonlijke nieuwsbrief per mail. Wij vragen de kaderledenondersteuning om een voorbeeldfunctie te vervullen en ook jullie spelers en ouders/begeleiders hiervan op de hoogte brengen en te motiveren om de gedragsregels ook daadwerkelijk te respecteren zowel onderling als naar gastverenigingen en scheidsrechters.

Een ander aspect van deze veilige sportcultuur is het aanvragen van een VOG voor al onze kaderleden en vrijwilligers. Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Het wordt sportverenigingen aangeraden om de vrijwilligers te laten screenen op hun verleden. Als uit de screening blijkt dat bijvoorbeeld een begeleider in het verleden veroordeeld is voor seksueel misbruik, dan wordt de VOG niet aan hem of haar verstrekt vanwege het verhoogde risico op herhaling.

Door VOGโ€™s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. Wij zijn momenteel druk bezig om een kosteloze VOG aanvraag voor kaderleden en vrijwilligers te bewerkstelligen en zodra dit formeel is goedgekeurd komen wij hierop snel terug met de verdere procedures.

Mochten jullie nu vragen hebben dan horen wij dit graag van jullie ! Stuur dan aub een e-mail naar [email protected]

Met vriendelijke sportgroet,
Bestuur RKSV Groene Ster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *