Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) RKSV Groene Ster

Beste leden,

Wij zitten met elkaar in een vervelende periode en met de huidige richtlijnen kan dit nog wel even zo blijven. De huidige periode en de getroffen maatregelen trekken een zware wissel op ons (verenigings) leven en welzijn. Wij zien uit naar het moment dat we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Als bestuur proberen we zoveel mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen, maar de wedstrijden, evenementen en een gezellig drankje aan de bar zijn natuurlijk weggevallen. Het fundament van onze vereniging dus.

Een belangrijk evenement dat door moet gaan is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Omdat de ALV echter wel minimaal een keer per jaar gehouden moet worden, kiezen we noodgedwongen voor een online-variant. Dit betekent dat we de noodzakelijk uitgestelde ALV op maandag 26 april 2021 (aanvang: 19.30 uur) online via Teams zullen houden.

Met de verlenging van de tijdelijke Corona-spoedwet is geregeld dat ook online gestemd en gepeild kan worden in de ALV. Dus dat betekent dat dit -ook al is in de statuten anders bepaald- rechtsgeldig is.

Wil je de online Algemene Ledenvergadering (ALV) graag bijwonen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Vermeld hierin duidelijk je actieve e-mailadres en je naam, waarmee je aan de online ledenvergadering wilt deelnemen. Dit is van belang zodat wij de deelnemers de agenda en een link kunnen sturen, waarmee zij kunnen deelnemen aan de online ledenvergadering.

Mocht je vragen hebben of ergens niet uitkomen, schroom dan niet om het ons te vragen.

Wij hopen velen op maandag 26 april as. in goede gezondheid digitaal te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Bestuur RKSV Groene Ster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *