Eerste online ledenvergadering Groene Ster succesvol

Op maandag 26 april 2021 vond de eerste online Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Dit betrof de in verband met corona uitgestelde ALV van het najaar 2020. Waarom nu maandag 26 april deze vergadering digitaal? Volgens de statuten moet er normaliter binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (1 juli tot en met 30 juni) een ALV worden gehouden. Op basis van de spoedwet COVID-19, mag deze termijn worden verlengd met ten hoogste vier maanden. Dit betekende dat de vergadering moest plaatsvinden uiterlijk tien maanden na afloop van het boekjaar 2019-2020. Dus voor 1 mei 2021. Het bestuur heeft zo lang mogelijk gewacht, in de hoop de ALV te kunnen laten plaatsvinden op de gebruikelijke wijze, middels een fysiek samenzijn met zijn allen in onze kantine. Echter de huidige regelgeving laat dit niet toe.

Desondanks kunnen we terugblikken op een constructieve vergadering, waarin de deelnemende leden werden bijgesproken over het seizoen 2019-2020 en over de huidige situatie dit seizoen in deze corona-tijd. De kascommissie leverde een degelijke inhoudelijke bijdrage met hun verslaggeving en adviezen over de financiële huishouding binnen onze vereniging en gaven de penningmeester goedkeuring over het financiële beleid binnen Groene Ster. Penningmeester Marc van Wersch informeerde de leden inhoudelijk over het gevoerde financiële beleid in de coronatijd en gaf een toelichting op de ondersteunde overheidssteunmaatregelen waar onze vereniging gebruik van heeft gemaakt.

Bestuursverkiezing

Tom Dragstra, nieuw bestuurslid RKSV Groene Ster

Conform de statuten waren de heren Marc en Bart van Wersch aftredend. Marc van Wersch stelde zich herkiesbaar en werd opnieuw verkozen voor een termijn van drie jaar. Bart van Wersch stelde zich niet meer herkiesbaar. Wij danken Bart voor de periode van tien jaar waarin hij deel uit maakte van ons bestuur als horecamanager. De plaats van Bart van Wersch in het bestuur zal worden ingenomen door de heer Tom Dragstra, die zijn huidige portefeuille als commissielid arbitrage en Sportiviteit en Respect ook als bestuurslid zal blijven vervullen. Het bestuur zal in de komende bestuursvergaderingen en in overleg met de jeugdcommissie invulling geven aan de portefeuilleverdeling binnen het bestuur. Wij feliciteren Marc met zijn nieuwe periode als penningmeester en Tom met benoeming als bestuurslid.

VOG en update accommodatie 

Bestuurslid Matthew Stassar gaf een duidelijke presentatie over VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Het bestuur is hier onlangs mee gestart, omdat een veilige sportomgeving de basis vormt voor plezierig sporten. Wij zijn gestart met het jeugdkader, inmiddels hebben al een groot aantal jeugdkaderleden de verklaring ingeleverd. Voorzitter Jos Op ’t Eijnde sprak de leden gedetailleerd bij over de update van onze accommodatie. Nadat wij vanaf februari 2020 de nieuwe kleedaccommodatie in gebruik hebben genomen, zijn in de afgelopen maanden twee kunstgrasvelden geheel vernieuwd. Dit samen met de vele werkzaamheden aan onze kantine door de vele vrijwilligers hebben ervoor zorggedragen dat onze gehele accommodatie er fantastisch opstaat.

Tot slot willen wij onze leden die hebben deelgenomen, bedanken voor hun deelname en inbreng. Ook een woord van dank aan Jos Degens die technisch zorgde dat in de kantine voldoende vaste internetlijnen aanwezig waren en ook de WiFi optimaal functioneerde.

Samen zijn wij RKSV Groene Ster. Blijf gezond en op naar een normaal en mooi voetbalseizoen 2021-2022.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *