Trouw lid Frans Planinšek overleden

Wij ontvingen het droevige bericht dat op vrijdag 7 mei 2021 Frans Planinšek op 80-jarige leeftijd is overleden. Frans Planinšek was al ruim 41 jaar een trouw lid van onze vereniging RKSV Groene Ster. Daarnaast was hij binnen onze gemeenschap Heerlerheide ook actief als lid van het erebestuur van Koninklijke Schutterij Sint Sebastiaan Heerlerheide en bestuurslid en erelid bij Stadspartij Heerlen.

Frans was ruim veertig jaar nauw betrokken bij RKSV Groene Ster. Hij maakte deel uit van ons bestuur onder voorzitterschap van Theo Vrolings. Als penningmeester bij de actieve supportersclub volgde hij in 1978 Mathieu Ritzen op. De supportersclub, die later overging in Sportpromotion Groene Ster, zorgde dat onze vereniging jaarlijks mocht rekenen op financiële ondersteuning. Dit heeft een enorme steun betekent in de beginperiode van de sportieve groei van onze vereniging, die gestart is met het kampioenschap in de vierde klasse in 1982 en doorgroei naar het huidige niveau in de derde divisie. Ook was Frans een trouwe supporter van ons eerste elftal. Samen met zijn vrienden en zijn zoon Ron (ook een trouw lid van onze vereniging) bezocht hij de wedstrijden van ons eerste elftal. Alle sportieve hoogtepunten in de laatste veertig jaar maakte Frans dan ook van dichtbij mee.

Samen met zijn vrienden maakte Frans deel uit van de Heerlerheidse vriendengroep het Greun Hedsjer Gilde, een groep vrienden met allen een rijk verleden en grote verdiensten voor RKSV Groene Ster die ook nu nog nauw verbonden zijn aan onze vereniging.

Bestuur en leden RKSV Groene Ster en het Greun Hedsjer Gilde bedanken Frans voor zijn langdurig trouw lidmaatschap en zijn goede werk voor onze vereniging en wensen zijn echtgenote Fia, zoon Ron, dochter Yvette, hun partners, kleinkinderen, familieleden en vrienden veel sterkte en kracht bij het dragen van dit grote verlies.

Het afscheid van Frans Planinšek zal in besloten kring plaatsvinden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *