Update coronamaatregelen bij RKSV Groene Ster

De corona-maatregelen raken niet alleen de bezoekers van onze kantine, maar ook alle sporters vanaf 18 jaar voor wat betreft het bezoeken en gebruik maken van kleedaccommodatie.

Hieronder de regels nog eens op een rijtje:

Bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal zijn de volgende maatregelen getroffen: Vanaf 13.00 uur is de kassa open en zal aan de bezoekers gevraagd worden naar een corona toegangsbewijs, zijnde een geldige QR-code in de CoronaCheck app op de mobiele telefoon of een bewijs op papier. Hebben toeschouwers dit bewijs niet, dan heeft men wel toegang tot de wedstrijd maar niet tot de kantine. Toeschouwers die een bezoek aan de kantine willen brengen, krijgen een polsbandje.

Op doordeweekse dagen, zaterdag en zondagmorgen worden bezoekers van de kantine verzocht hun QR-code of bewijs op papier te tonen aan onze barvrijwilligers.

Ook voor wat betreft bezoeken kleedaccommodatie en kleedkamers moeten spelers een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB) kunnen tonen. Je bent dus gevaccineerd of je kunt een geldig herstelbewijs tonen of je bent negatief getest (en die test is maximaal 24 uur oud).  Al deze spelregels gelden voor iedereen vanaf 18 jaar. Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. Dat zijn o.a. trainers, coaches, leiders, accommodatiebeheerders en barpersoneel.

Wij doen dan ook een dringende oproep:

Richting ouders – ook zij die meerijden naar uitwedstrijden – om tijdelijk NIET in de kleedkamers te komen. Wacht even buiten, de begeleiding van het team zorgt ervoor dat alles binnen goed verloopt. 

Richting spelers (18+) die niet gevaccineerd zijn: neem je verantwoordelijkheid en maak voorlopig geen gebruik van de kleedlokalen. Kom in je training/wedstrijdkleding naar het sportpark. Je kunt wel van de kleedaccommodatie gebruik maken als je een negatief resultaat van een PCR-test kunt tonen. Een sneltest is 24 uur geldig. Een zelftest voldoet niet.

Richting iedereen: het gedrag van ons allemaal wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid. Laten we het elkaar niet moeilijker maken dan het al is en volg zoveel als mogelijk de algemene richtlijnen; Blijf thuis en laat je testen bij coronagerelateerde gezondheidsklachten, was regelmatig je handen en houd waar mogelijk anderhalve meter afstand.

Wij vertrouwen erop dat elk lid en iedere bezoeker zijn eigen verantwoording zal nemen en invulling zal geven aan bovenstaande maatregelen.

Het bestuur rekent erop dat iedereen zal meewerken en onze vrijwilligers ondersteunen bij deze niet makkelijke extra taak. Volg de instructies van de vrijwilligers.

Hoe zuur ook, wij respecteren de spelregels en kunnen niet anders dan starten met de invoering van deze landelijke maatregel. Niet juist naleven van de regels kan de volksgezondheid nog verder in gevaar brengen, hoge boetes voor de club opleveren en mogelijke sluiting van het complex betekenen.

Wij verwachten van onze tegenstanders dat ook zij zich aan deze maatregelen zullen houden!

Tot slot: kom je als bezoeker naar ons sportpark en niet naar de kantine of kleedkamers, dan vindt er geen controle op het CTB plaats. Denk wel aan het landelijke advies van het houden van 1,5 meter afstand.

Bestuur RKSV Groene Ster  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *