Ledenraad stemt in met aanpassing voetbalpiramide

De ledenraad amateurvoetbal is vandaag – zaterdag 18 juni – bijeengekomen voor de halfjaarlijkse ledenraadsvergadering. Een van de meest in het oog springende agendapunten van deze vergadering was de besluitvorming over de aanpassingen van de zogenoemde voetbalpiramide. De vertegenwoordigers in de ledenraad hebben vandaag in meerderheid ingestemd met deze voorstellen. Dit betekent concreet dat er vanaf seizoen 2022/2023 een aantal wijzigingen in de voetbalpiramide worden doorgevoerd.

Wat gaat er concreet veranderen in de voetbalpiramide?

De Hoofdklasse wordt vanaf 2022/’23 omgedoopt tot Vierde divisie. Zo sluit deze divisie qua naamgeving logischer aan bij de rest van de voetbalpiramide. Met de nieuwe naamgeving is duidelijker wat de plek is van deze divisie in de voetbalpiramide.

Er wordt met ingang van het seizoen 2023/’24 gemengd ingedeeld in de Derde, de nieuwe Vierde divisie én de Eerste klasse. Gemengd indelen betekent dat zaterdag- en zondagteams bij elkaar in één poule zitten. Hierbij bepaalt het thuisspelende team de speeldag, met uitzondering van principiële zaterdagclubs die het recht op de zaterdag als speeldag blijven hebben.

Het totale aantal poules in de Eerste klasse tot en met de Derde klasse wordt teruggebracht. Verspreid over de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 wordt het aantal Eerste klasse poules teruggebracht van elf naar in totaal acht poules. Voor de Tweede klasse geldt dat de huidige 22 poules worden teruggebracht tot 16 poules en voor de Derde klasse wordt er terug gegaan van 42 poules naar 32 poules.

Aan het einde van de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 vindt er een versterkte degradatie plaats zodat de optimale piramide met ingang van seizoen 2024/’25 is gevormd.

In de Vierde en Vijfde klasse wordt flexibel omgegaan met het aantal teams per poule. Dit is afhankelijk van het aantal teams in de regio en het maatwerk om de reisafstanden te beperken.

Vanaf het seizoen 2023/’24 is het niet meer mogelijk om een nieuw eerste team op een andere speeldag in te schrijven in de standaardcompetities.

Het wordt voor alle seniorenspelers mogelijk om uit te komen in zowel de zaterdag als de zondagcompetities. Hiervoor geldt een uitzondering voor de standaardteams, het is alleen mogelijk voor spelers die mogen uitkomen in een Onder 23 team om in beide standaardteams te spelen.

De komende periode zal er nog ruimte blijven voor maatwerk als de situatie hier, in bepaalde competities en districten, om vraagt.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe voetbalpiramide?

De nieuw aangenomen maatregelen zorgen voor een smallere piramide in de (sub)top. Dit heeft tot gevolg dat er de komende seizoenen met een versterkte degradatie gewerkt moet gaan worden. Voor de clubs die dit mocht overkomen is dit natuurlijk niet prettig, maar voor een optimale voetbalpiramide is dit een noodzakelijk kwaad. De voordelen van de nieuwe voetbalpiramide wegen immers zwaarder dan de nadelen.

Door het gemengd indelen in de Derde divisie, Vierde divisie en Eerste klasse en het terugbrengen van het aantal poules in de top van de voetbalpiramide ontstaan er sterkere competities met kleinere krachtsverschillen. Hiermee krijgen de competities een kwaliteitsimpuls.

Er ontstaat een betere aansluiting tussen de Eerste klasse en de nieuwe Vierde divisie.

De competitieopzet sluit beter aan bij de wensen van spelers zoals dit naar voren is gekomen uit onderzoek.

Ook in de Vierde en Vijfde klasse kunnen er veel meer regionale competities georganiseerd worden met veel derby’s en met spannende en gelijkwaardige competities waardoor de reisafstand wordt beperkt.

Wat is de tijdlijn geweest van deze wijzigingen?

Voordat de wijzigingen in de voetbalpiramide vandaag door de ledenraad is goedgekeurd is hier een heel traject aan vooraf gegaan. Er niet over één nacht ijs gegaan. Van september 2021 tot nu is er uitgebreid getoetst bij clubs, spelers, de ledenraad zelf en andere betrokkenen over wat het beste zou zijn voor het amateurvoetbal en de voetbalpiramide.

De onderzoeken naar de verbeteringen van de voetbalpiramide spelen al veel langer, maar werden in september 2021 voor het eerst concreet toen er een onderzoek werd uitgevoerd naar de wensen van clubs, trainers en spelers.

Dat leidde in november 2021 tot een plan en voorstellen. In overleg met de ledenraad amateurvoetbal is toen besloten alvorens tot besluitvorming te komen deze voorstellen breed te toetsen bij verenigingen.

In februari 2022 is er een scenario geselecteerd dat het beste voldeed aan de eisen en wensen van de clubs, trainers en spelers en dit werd nog eens besproken met de ledenraad.

In maart en april 2022 zijn de leden van de KNVB geïnformeerd over de plannen en is er feedback verzameld via de bestuurders van clubs.

In mei 2022 wordt deze feedback verwerkt en geanalyseerd.

Gedurende het gehele traject is intensief contact geweest met de belangenverenigingen in het amateurvoetbal te weten BAV, COH en CVTD.

Vandaag (18 juni 2022) is het geselecteerde scenario inclusief de feedback van clubs voorgelegd aan de ledenraad voor de definitieve goedkeuring en doorvoering.

(Bron: knvb.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *