Algemene Ledenvergadering (ALV) RKSV Groene Ster

Op maandag 12 december 2022 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in de kantine van Groene Ster. Hier volgen enkele belangrijke besluiten uit deze vergadering:

Contributie
Nadat in het seizoen 2019-2020 voor het laatst een contributieverhoging heeft plaatsgevonden, is het door de enorme kostenstijgingen noodzakelijk een tussentijdse verhoging in te voeren. Met ingang van 1 januari 2023 zal de contributie voor jeugd en senioren verhoogd worden voor het resterende halve seizoen met EUR 6,00. In het geval van automatische incasso betekent dit dat de nieuwe bedragen voor het eerst eind december worden geincasseerd.
Voor het seizoen 2023-2024 zal de contributie voor jeugd en senioren op jaarbasis nogmaals met EUR 12,00 verhoogd worden.
 
Energie
Naast de enorme kostenstijgingen op vele onderdelen, zorgen vooral de enorm stijgende energiekosten voor veel extra aandacht. Het bestuur is drukdoende verder te verduurzamen (o.a. verdere LED- verlichting op de velden, energiezuinige warmwatervoorziening) om de energiekosten omlaag te brengen. Maar wij doen ook dringend een beroep aan alle leden om verstandig met het
energieverbruik om te gaan. Van onnodig lang douchen tot onnodig de veldverlichting te laten branden en vergeten het licht in de gebouwen uit te maken tot het tijdig uitzetten van de verwarming. Het bestuur rekent op medewerking van iedereen.
 
Bestuurssamenstelling
De heren Richard Wijnands en Rico Zuketto traden af als bestuurslid. Richard Wijnands (20 jaar bestuurslid-secretaris) werd benoemd tot Lid van Verdienste van RKSV Groene Ster. Zittend bestuurslid Tom Dragstra werd benoemd tot secretaris in het dagelijks bestuur. Nieuw in het bestuur werd gekozen Patrick van Tilburg, die de portefeuille jeugdzaken zal gaan behartigen. De bestuurssamenstelling is nu als volgt:
*Jos Op ’t Eijnde (Voorzitter)
*Tom Dragstra (Secretaris)
*Marc van Wersch (Penningmeester)
*Matthew Stassar (Algemene Zaken en Horeca)
*Patrick van Tilburg (Jeugdzaken).


Het nieuwe bestuur (van links naar rechts): Patrick van Tilburg, Marc van Wersch, Jos Op ’t Eijnde, Tom Dragstra en Matthew Stassar.

Tom Dragstra (rechts) neemt het stokje over van Richard Wijnands (links).

Van links naar rechts: Marc van Wersch, Matthew Stassar, Richard Wijnands, Jos Op ’t Eijnde, Tom Dragstra en Patrick van Tilburg.

Voorzitter Jos Op ’t Eijnde heet Patrick van Tilburg (rechts) welkom in het bestuur van RKSV Groene Ster.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *