Groene Ster-erelid Pim Kleijkers overleden

Wij ontvingen het droevige bericht dat op dinsdag 27 december 2022 Pim Kleijkers op 86-jarige leeftijd is overleden. Pim was meer dan 76 jaar onafgebroken lid van Groene Ster, vanaf 1 juni 1946, waarvan 40 jaar secretaris. Groene Ster verliest een clubicoon van het eerste uur.

Pim werd op 9-jarige leeftijd lid van RKSV Groene Ster en is de Heerlerheidse voetbaltrots zijn hele leven trouw gebleven. Na zijn actieve carrière als bikkelharde verdediger, werd hij in 1963 secretaris bij onze vereniging tot maar liefst 2003. Dus 40 jaar onafgebroken. In deze periode is Pim ook steeds elftalleider van ons eerste elftal geweest.

Pim heeft de sportieve opmars van ons eerste elftal van de vierde klasse naar de derde divisie dan ook van dichtbij meegemaakt. Maar ook in sportief en bestuurlijk moeilijke tijden bleef Pim de club trouw als bestuurslid en secretaris. Ook op zijn vakgebied als elektricien was Pim voor Groene Ster onmisbaar. Hij wist hoe elke elektrische aansluiting op ons sportpark was aangesloten, want deze waren allen door Pim geïnstalleerd. Elk probleem werd opgelost.

In 2016 werd Pim nog gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap tijdens het 90-jarig bestaan van RKSV Groene Ster.

Ondanks dat zijn gezondheid het steeds moeilijker maakte, bleef Pim onze vereniging trouw bezoeken. Wie herinnert zich niet de vele gezellige uurtjes die wij wekelijks met Pim hebben doorgebracht in de kantine tijdens trainingsavonden en zondagen. Ook was Pim bij thuiswedstrijden als erelid een graag geziene gast in onze bestuurskamer.

Daarnaast maakte Pim deel uit van de Heerlerheidse vriendengroep het Greun Hedsjer Gilde, een groep vrienden met allen een nauwe verbinding met RKSV Groene Ster. Ook was Pim lid van de Vriendenclub RKSV Groene Ster. 

Pim, enorm bedankt voor je enorme trouw aan onze vereniging en dank voor het vele werk dat je al die jaren voor onze vereniging hebt verricht. Groene Ster verliest een clubman pur sang.

Bestuur, leden, sponsoren en supporters van RKSV Groene Ster wensen zijn zoon Hans, schoondochter Irma, zijn kleinzonen Kjell en echtgenote Sanne en Ivar, familie en vrienden veel sterkte en kracht met het dragen van dit grote verlies.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 4 januari 2023 om 10.30 uur, in de Sint Corneliuskerk, Kerkstraat 6 te Heerlerheide.

Namens bestuur en leden RKSV Groene Ster.

Jos J.J. Op ’t Eijnde
voorzitter

Pim Kleijkers (eerste rij zittend tweede van links) op zaterdag 29 oktober 2016 tijdens de receptie 90-jarig bestaan met huldiging jubilarissen

Pim Kleijkers (rechts) wordt gehuldigd als jubilaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *