Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij RKSV Groene Ster

Steeds meer verenigingen stellen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan en dat is een goede ontwikkeling! Een sportvereniging is namelijk een afspiegeling van de maatschappij. Binnen de vereniging kunnen er zorgen over leden, vrijwilligers of andere betrokkenen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeden van kindermishandeling, twijfels over de omgang tussen een jeugdlid en trainer of pestgedrag. Voor dit soort zaken en nog veel meer kun je terecht bij een VCP.  

Graag willen wij onze vertrouwenscontactpersoon aan jullie voorstellen.

Goedendag,

Graag stel ik mij even voor, mijn naam is Ger Pappers, geboren en getogen op Heerlerheide.

Zoals het zo vaak gaat in een gemeenschap wordt je lid van een vereniging, zo ook ik. In het verleden ben ik meer dan 25 jaar lid geweest van voetbal vereniging RKSV Groene Ster. De laatste jaren als voorzitter van de jeugdafdeling.

Inmiddels meer dan 10 jaar niet meer actief als kaderlid, maar desondanks heeft Groene Ster altijd mijn interesse blijven behouden, weliswaar op afstand. Hetgeen ook maakt dat ik objectief ben tegenover het wel en wee binnen de vereniging. Enige tijd geleden heb ik in een persoonlijk gesprek met de huidige voorzitter kenbaar gemaakt dat een functie als kaderlid gelet op mijn werksituatie geen mogelijkheid meer is, maar dat ik daar waar nodig is/was best wel nog iets voor de vereniging wil/kan betekenen. Hierop heeft Jos mij gevraagd om na te denken over de functie van Vertrouwenspersoon. Hieronder staat een korte samenvatting wat de functie, maar met name de taak van een vertrouwenspersoon is.

Graag wil ik dan ook deze functie aanvaarden om daar waar nodig is een luisterend oor te hebben voor de situatie of vragen die er spelen binnen de vereniging op het gebied van vertrouwen.

Email: [email protected]

Met vriendelijke groet, Ger Pappers

Waarom een VCP binnen de club?
Bij verenigingen heb je met veel mensen te maken. Waar groepen mensen zijn, kan ongewenst gedrag voorkomen. Als vereniging kun je ter preventie al veel doen, denk aan een gedragscode, VOG en een normen & waardenbeleid. Afspreken welk gedrag je wel (en niet) wilt zien binnen de vereniging is goed, maar zelfs dat kan ongewenst gedrag niet altijd voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) seksuele intimidatie en/of misbruik, pesten, bedreigingen of zorgen over leden. Dit zijn vaak zorgen en onderwerpen die in vertrouwen besproken moeten worden. Daar is de VCP de meest geschikte persoon voor.

Waarvoor kun je bij een VCP terecht?
De VCP is binnen de vereniging hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten. Dit kan gaan over het welzijn van spelers, ouders of andere vrijwilligers of de manier van omgang met elkaar. Iedereen binnen de organisatie kan contact opnemen met de VCP: sporters, ouders, trainers, supporters, bestuurders, vrijwilligers, etc.

Dit klinkt misschien als een nogal brede omschrijving, maar je kunt voor veel situaties (klein en groot) bij de VCP terecht, denk bijvoorbeeld aan: 

 • (Online) pesten of gepest worden 
 • (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag  
  tussen trainer/coach en jeugdlid of jeugdleden onderling 
 • Of jouw reacties op bepaald gedrag als trainer/coach passend is 
 • Discriminatie over huidskleur, geloof, seksuele voorkeur etc.
 • Wanneer een speler uit de kast wil komen maar niet goed weet hoe 
 • Wanneer ouders een vervelend gevoel hebben over de omgang tussen hun kind en de trainer/coach of andere kinderen 
 • Iemand wordt verdacht, terecht of onterecht, van grensoverschrijdend gedrag  

Wat doet een VCP?
De VCP is dus hét aanspreekpunt binnen de vereniging, maar geen hulpverlener! Wat doet een VCP dan wel? Een VCP biedt een luisterend oor en is een ‘zorgzame wegwijzer’. Als het nodig en gewenst is, kan de VCP iemand doorverwijzen naar hulpverlening of samen bepalen wat de vervolgstappen worden. 

De VCP binnen de vereniging
De VCP moet gedeelde zorgen vertrouwelijk behandelen. Slechts bij uitzonderingen is het nodig dat de VCP melding maakt. In bijna alle gevallen kijkt de VCP samen met melder en/of slachtoffer welke (vervolg)stappen of doorverwijzingen er gedaan worden.

Dit maakt dat de VCP een kwetsbare functie heeft. Hij of zij krijgt soms vertrouwelijke informatie te horen of wordt misschien ondanks de goede bedoelingen aangezien als bemoeial. Daarom is het de taak van het bestuur te zorgen voor goede randvoorwaarden, waar de VCP op terug kan vallen. Denk aan: 

 • Zichtbaarheid 
 • Normen & waarden beleid 
 • Duidelijke omgangsregels 
 • Een gedragscode 
 • Een duidelijk functieprofiel en taakomschrijving

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *